חברות בפלמ"ח בירושלים
ראיון קבוצתי בו נטלו חלק: אסתר נרקיס, תמר שחר, מיכל חומסקי-הגתי, ציפי, צביה,
שם המעיד/ה:
איה סבוראי-גוזס
שם המראיין/נת:
13/ 8/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
בחורות לוחמות בפלמ"ח, הכשרות מגוייסות, המצור על ירושלים, ירושלים העתיקה, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח
נושא:
חטיבה: 45
מיכל: 102
תיק: 7
:תוכן העדות
פלמ"ח, נשים בפלמ"ח, רבדים, הכשרות מגויסות, יהודה שרת (עליו).
42
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים