חברות בפלמ"ח:לוחמות הראל
ראיון קבוצתי בו נטלו חלק: טובה שכטר-עופר, רותי בלוך-קורוננבלום, רחל סבוראי, דבורה גרשוני, יוכבד ב-שמואל, חיה בן דולי, שולמית גרבש, עליזה שלח, הלה קליינברגר, יהודית שנברינק, אביבה רבינוביץ.
שם המעיד/ה:
איה סבוראי-גוזס
שם המראיין/נת:
14/ 5/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
ארגון צבאי לאומי - אצ"ל, בחורות לוחמות בפלמ"ח, גח"ל - גיוס חוץ לארץ, המשלט המשותף, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח
נושא:
1947-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 102
תיק: 3
:תוכן העדות
אצ"ל, פלמ"ח, חטיבת הראל, נשים בפלמ"ח, מלחמת השחרור, גח"ל, בית שמש, אבו-גוש.
73
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר ; יד טבנקין, מיכל 119, קלטות 15-17. הראיונות נערכו בין המועדים: 14 במאי 1985 לבין 3 בפברואר 1986.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים