חברות בפלמ"ח: הכשרת גבעת השלושה, הגדוד החמישי, חטיבת הראל
ראיון קבוצתי בו נטלו חלק: שושק'ה ורבר-חלבן, אהובה זמירי, מרים ארז-ארטיס, רבקה מגן-סלור, תמר שחר, יונה נסנבוים-בלשניקוב, רחל פז-אריאלי, אהובה אזולאי-שאולי, שמחה זרחי, יהודית כהן-חבר.
שם המעיד/ה:
צביה בן-צבי
שם המראיין/נת:
28/ 1/ 1986
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
הגנת גוש עציון, הליגיון הערבי, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, צבא מצרים, שבויים
נושא:
1947-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 40
תיק: 14
:תוכן העדות
פלמ"ח, שבויים, גוש עציון, חטיבת הראל, צבא מצרים, נשים בפלמ"ח, מלחמת השחרור, הלגיון הערבי.
33
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים