חברות בפלמ"ח: הראשונות שהתגייסו לפלמ"ח
ראיון קבוצתי בו נטלו חלק: ישראלה סלע, שושנה בקר, ציונה פז, פרידה פיין, פרנקה גבזה, חנה אבריאל, רינה תדמור, שרה שגיב, מיכל שפר.
שם המעיד/ה:
איה גוזס
שם המראיין/נת:
1/ 7/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אימונים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח, הורדת מעפילים, העפלה, נשים בפלמ"ח, סיור צבאי, פלמ"ח, ראשית הפלמ"ח, אסירי המחתרות
נושא:
1941-1947
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 40
תיק: 1
:תוכן העדות
פלמ"ח, העפלה, אסירים, סיור צבאי, נשים בפלמ"ח, יצחק שדה (עליו).
27
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5. יד טבנקין, חטיבה 45, מיכל 119, קלטות 33-35.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים