חברות בפלמ"ח: מלוות השיירות במסגרת "הפורמנים"
ראיון קבוצתי בו נטלו חלק: צפורה פליישר, רחל הרשקוביץ, נאווה מרגלית, רינה ניר, ציונה ארז, שושנה בקר, רות אורן, אביבה יבנה, אביבה קפלן, שלומית דקל, יעקב צביה, הדסה אבידב, תמר בונדי.
שם המעיד/ה:
שם המראיין/נת:
15/ 5/ 1987
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
"הפורמנים" - מלווי השיירות לירושלים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, שיירות, שיירות לירושלים
נושא:
1947-1948
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 102
תיק: 1
:תוכן העדות
פלמ"ח, חטיבת הראל, נשים בפלמ"ח, שיירות במלחמת השחרור.
47
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5. הראיונות ביד-טבנקין נערכו בין ה-3 במרץ 1985 לבין ה-15 במאי 1987.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים