לוחמות של חטיבת הנגב מספרות
ראיון קבוצתי בו נטלו חלק: בתיה לנדאו, מלכה אלניר, דבורה אורן, אביבה לב, שושנה רביד, רות שפיר, יונה ארבל, צביה בן-צבי, עמליה כהנא-כרמון, כרמלה,
שם המעיד/ה:
איה גוזס
שם המראיין/נת:
8/ 7/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אבטחת הדרכים בנגב, אבטחת קו המים בנגב, בחורות לוחמות בפלמ"ח, גח"ל - גיוס חוץ לארץ, גיוס חוץ לארץ - גח"ל, גיוס לפלמ"ח, יישובי הנגב, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פירוק הפלמ"ח, פלמ"ח, קו המים בנגב, שיירות, הכשרות מגוייסות
נושא:
1947-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 102
תיק: 4
:תוכן העדות
פלמ"ח, חטיבת הנגב, נשים בפלמ"ח, פירוק הפלמ"ח, קיבוץ גברעם, מלחמת השחרור, גיוס חוץ-לארץ, קיבוץ נירעם, הכשרות מגויסות, קיבוץ יד מרדכי, באר-שבע, שיירות בנגב.
40
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5. יד טבנקין, חטיבה 45, מיכל 119, קלטות 22-23. הראיונות החלו ב-8 ביולי 1985 ונמשכו עד שנת 1987.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים