מולה כהן - אבני דרך בפעילותו
מולה כהן
שם המעיד/ה:
אברהם זוהר
שם המראיין/נת:
11/ 5/ 1983
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
ארגון ה"הגנה", גיוס לפלמ"ח, ה"סזון", מלחמת העולם השנייה, פלמ"ח, קורסי מפקדים, קורסים מקצועיים, ראשית הפלמ"ח, תנועת "הנוער העובד", בית החינוך לילדי העובדים, כפר הנוער בן-שמן, קורסי מפקדים בג'וערה
נושא:
1925-1947
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 110
תיק: 2
:תוכן העדות
הורים, תנועת "הנוער העובד", ארגון ה"הגנה", בית חינוך לילדי עובדים, כפר הנוער בן-שמן. ד"ר ליימן, שמעון פרס, תקופת הכשרה בגבע ובאשדות יעקב. גיוס לפלמ"ח בשנת 1941. נחום שריג - מפקד המחלקה. הירידה לנגב - דורות, רוחמה. תקופת כנרת. יוסף טבנקין - מפקד קורס מ"כים. הקורס בג'וערה. יצחק רבין. קיבוץ יגור - ה"סזון". קורס קצינים, הדרכה בקורס מ"כים ארצי.
118
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים