יצחק שדה - מאה שנים להולדתו
שם המעיד/ה:
שם המראיין/נת:
1991
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
יצחק שדה
נושא:
חטיבה: 45
מיכל: 116
תיק: 5
:תוכן העדות
יום עיון במלאת 100 שנים להולדת יצחק שדה. נערך ביד טבנקין בהשתתפות מולה כהן, ד"ר מאיר פעיל, חיים גורי, עודד מסר, ד"ר יגאל שפי.
111
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 6.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים