חברות פלמ"ח - מפקדות המחלקות
ראיון קבוצתי בהשתתפות: אלקה ברוש, מרים הלפרין, כרמלה כהן, מאיר פעיל, רעיה טראוב, דבורה ספקטור, צביה כצלנסון
שם המעיד/ה:
שם המראיין/נת:
28/ 7/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
בחורות לוחמות בפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח, הדרכה, חטיבות הפלמ"ח, חינוך בפלמ"ח, יצחק שדה, מטה הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, מפקדים, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, קורסי מפקדים, קורסי מפקדים בג'וערה, קורסים מקצועיים
נושא:
1941-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 102
תיק: 5
:תוכן העדות
קורס מ"כים, פלמ"ח, נשים בפלמ"ח, מלחמת העצמאות, יצחק שדה (עליו), משה כרמל (עליו), ירוחם כהן (עליו).
32
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5; יד טבנקין - מיכל 119, קלטות 7-8.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים