חברות בפלמ"ח - בנות העמקים
ראיון קבוצתי בהשתתפות: עמליה בן ארי (שמאלי), דרורה מחניימי-מימון, עזה כהן-רונן, הדסה בן דוד - פיימדובר, חוה שטקלברג, רות חייקין-עופר, בלהה מטס-פורת, צביה כצנלסון, יעל טבנקין,
שם המעיד/ה:
איה גוזס-סבוראי
שם המראיין/נת:
13/ 10/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אסירי ה"הגנה", אסירי המחתרות, ארגון ה"הגנה", בחורות לוחמות בפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח, הורדת מעפילים, העפלה, הפלמ"ח במאבק בבריטים, יצחק שדה, ליל הגשרים, מאבק בבריטים, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, עבודה ואימונים, פלמ"ח, קורסים מקצועיים
נושא:
1941-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 40
תיק: 3
:תוכן העדות
פלמ"ח, העפלה, חטיבת הראל, ליל הגשרים, אסירי ההגנה, נשים בפלמ"ח, ירושלים, קריית ענבים, יצחק שדה (עליו).
35
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5. יד טבנקין - חטיבה 45, מיכל 119, קלטות 54-55.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים