סיפורה של תמר אהוביה
תמר אהוביה
שם המעיד/ה:
צביה בן-צבי
שם המראיין/נת:
28/ 1/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אימון צבאי, בית פפרמן, גיוס לפלמ"ח, המצור על ירושלים, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, פריצת "דרך בורמה", קורס מפקדי סירות, שיירת ה-20 באפריל 1948
נושא:
1947-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 40
תיק: 10
:תוכן העדות
נשים בפלמ"ח, מלחמת העצמאות, חטיבת הראל, דרך בורמה, חולדה.
12
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים