פעילותו הביטחונית של שמעון אבידן
שמעון אבידן
שם המעיד/ה:
אברהם זוהר
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
ארגון ה"הגנה", ארגון צבאי לאומי - אצ"ל, בחורות לוחמות בפלמ"ח, גרמניה הנאצית, ה"סזון", הבריגאדה היהודית, המחלקה הגרמנית, הפלמ"ח באירופה, הפלמ"ח במאבק בבריטים, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, לוחמי חירות ישראל - לח"י, מאבק בבריטים, מחלקות מיוחדות של הפלמ"ח, מחתרות, מלחמת העצמאות, מסעות, מפקדים, נשים בפלמ"ח, סיור צבאי, סיירות, פיקוד בפלמ"ח, פלוגות השדה - הפו"ש, פלמ"ח, פעילות ארגון ה"הגנה" באירופה, צבא בריטי, תנועת המרי העברי, חטיבת גבעתי, נקמה - הנוקמים
נושא:
1930-1950
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 105
תיק: 1
:תוכן העדות
לח"י, אצ"ל, נקמה, פלמ"ח, לטרון, סיור צבאי, ה"סזון", פו"ש (ארגון ה"הגנה"), נשים בפלמ"ח, חטיבת גבעתי, ארגון ה"הגנה", מלחמת השחרור, המחלקה הגרמנית, מחלקת הטיס של הפלמ"ח, אשדוד, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי.
48
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5. יד טבנקין: חטיבה 45, מיכל 120, קלטות 20-23.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים