חברות בפלמ"ח: הכשרות פלמ"ח - הקמת צובא
ראיון קבוצתי בהשתתפות: צפורה לייטנברג, ציפורה ישראל, רות קרן, תמר ואברהם נאור, עזרא וברכה גרינבוים.
שם המעיד/ה:
ציפי נריה
שם המראיין/נת:
2/ 12/ 1984
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
בחורות לוחמות בפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח, הכשרות מגוייסות, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, שיירות
נושא:
1947-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 101
תיק: 11
:תוכן העדות
חטיבת יפתח, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח-צובא, מלחמת השחרור, הכשרות מגויסות, סרפנד, צפת, שיירות.
52
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים