הכשרות עמיעד
ראיון קבוצתי בהשתתפות: רחל בן צבי, רחל אשד, חנה הירש, רות יבין, דניאל בן צבי, פלטיאל פלד, נירה בן-אריה.
שם המעיד/ה:
ציפי נריה
שם המראיין/נת:
3/ 1/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
הכשרות מגוייסות, התיישבות צעירה בגליל, נשים בפלמ"ח, נשק ביישובי הגליל העליון, פלמ"ח, קיבוץ עמיעד
נושא:
1945-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 102
תיק: 6
:תוכן העדות
פלמ"ח, נשים בפלמ"ח, עמיעד, הכשרות מגוייסות.
48
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5. יד טבנקין , חטיבה 45, מיכל 120, קלטות 16-19.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים