חברות בפלמ"ח: החיפניות
ראיון קבוצתי בהשתתפות: מרים הלפרין, אביבה ריבק, חוה קווקלינסקי, אורנה לפיד, רחל וינשנק, בלהה פורת, רותם דביר, אילנה בן דוד, תרזה קלמפרר, דגנית הדה, רותי רגב, חמדה בירן, הלה קליינברגר, ליה אופנבך, פנינה יריב, זכה לביא, לאה קדם, לאה רייזמן, דינה גרטל
שם המעיד/ה:
שם המראיין/נת:
29/ 1/ 1985
:תאריך מתן העדות
ארכיון יד טבנקין
:מקור העדות
אלחוטאים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, בית ההחלמה יד לי"ד, גח"ל - גיוס חוץ לארץ, גיוס חוץ לארץ - גח"ל, גיוס לפלמ"ח, המערכת הרפואית במלחמת העצמאות, הנופלים בקרבות , העפלה, חללי הפלמ"ח, חללי צה"ל, מח"ל במלחמת העצמאות, מלחמת העצמאות, מתנדבי חוץ-לארץ - אנשי המח"ל, נבי יושע, נשים בפלמ"ח, נשק ביישובי הגליל העליון, פלמ"ח, פצועי הפלמ"ח, פצועי צה"ל, קורסי מפקדים, נבי סמואל
נושא:
1947-1949
תקופת העדות:
חטיבה: 45
מיכל: 101
תיק: 16
:תוכן העדות
קורס מ"כים, פלמ"ח, העפלה, נבי יושע, אלחוטאים, חללי צה"ל, נבי סמואל, פצועי צה"ל, חטיבת הראל, צובא. נשים בפלמ"ח, מח"ל, גח"ל, פילון פרידמן (עליו), אבו גוש, שיירות. הראיונות נערכו בין 29 בינואר 1985 לבין 19 בפברואר 1987.
163
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 5. יד טבנקין, חטיבה 45, מיכל 119, קלטות 39-41.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים