זיוה ואיתמר ארבל - ראיון
זיוה ואיתמר ארבל
שם המעיד/ה:
ניצה קפלן
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פיקוד בפלמ"ח, פלמ"ח, פצועי הפלמ"ח, קורס קשר, קורסי מפקדים, אזור הגליל העליון בתש"ח, בחורות לוחמות בפלמ"ח, מחנות הפליטים באירופה
נושא:
1947-1949
תקופת העדות:
חטיבה: עדויות לוחמים
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
הפשיטה על גשר החצבאני, הכרזת המדינה, לוד, מבצע "יורם", מבצע "יואב", נשים, פצועים, קשר. השניים מדברים גם על יגאל אלון.
9
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים