בני בורשטיין - ימיו בפלמ"ח
בני בורשטיין
שם המעיד/ה:
כןח המגן, רמת אפעל
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
כוח המגן, אפעל
:מקור העדות
התיישבות החיילים המשוחררים מהצבא הבריטי, התיישבות צעירה בגליל, התנדבות לצבא הבריטי, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, מאבק בבריטים, מלחמת העצמאות, פינוי ילדים מרמות נפתלי, פלמ"ח, פרשת ביריה, קיבוץ עמיעד, ראשית הפלמ"ח, ה"סזון"
נושא:
1940-1950
תקופת העדות:
חטיבה: כוח המגן ,אפעל
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
ביריה, בקעת בית-נטופה, התיישבות החיילים הארצ-ישראליים, חוקוק, משגב-עם, מאבק בבריטים, תקופת ה"סזון", עמיעד, רמות נפתלי. התנגדות להשתרשות הפלמחניקים ברמות נפתלי.
25
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים