כיבוש צפת במלחמת העצמאות
אלעד פלד
שם המעיד/ה:
צוות בית יגאל אלון
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
בחורות לוחמות בפלמ"ח, ביזה, בריחת הערבים, ההגנה על צפת במלחמת העצמאות, טוהר הנשק, יחסי ערבים-יהודים, מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, נשים בפלמ"ח, ערביי ארץ ישראל, פינוי ערבים, פליטים ערבים, פלמ"ח, שלל, גירוש האוכלוסייה הערבית
נושא:
1948, 1967
תקופת העדות:
חטיבה: עדויות לוחמים
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
שחרור צפת; היישוב הישן; עזיבת הערבים; שלל וביזה; מבצע "דני", גירוש האוכלוסייה הערבית; רוחלה שטאל (עליה), נשים במלחמה. מלחמת ששת הימים - השומרון.
12
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים