אלי איל - עדות אישית
אלי איל [פיינגרש]
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבויים
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אבטחת הדרכים בנגב, אבטחת קו המים בנגב, אימון צבאי, אימונים, גיוס לפלמ"ח, הגנת גוש עציון, הדרכה, התנדבות לצבא הבריטי, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, יישובי הנגב, מח"ל במלחמת העצמאות, מחלקות מיוחדות של הפלמ"ח, מחלקת הל"ה, מלחמת העצמאות, מלחמת קדש, מלחמת ששת הימים, מסעות, מתנדבי חוץ-לארץ - אנשי המח"ל, ניצולי שואה, פלמ"ח, צבא בריטי, קורס טיס, שואה
נושא:
1939-1967
תקופת העדות:
חטיבה: עדויות לוחמים
מיכל:
תיק: 5
:תוכן העדות
עלייה מגרמניה, משפחה, השואה, גיוס לצבא הבריטי. פלמ"ח, פלוגה א', מסעות, מחלקת הטייס של הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, חיל-האוויר, מחלקת הל"ה, גוש עציון. שיירת נבי דניאל, מח"ל. טייסת הנגב: בית אשל, כפר דרום. הבאת מטוס מסרשמידט מצ'כיה. 15 במאי 1948. קרבות אוויריים עם המצרים. קורסים בתעופה. מדירך בחיל-האוויר, טייסת העמק. מלחמת קדש. מלחמת ששת הימים.
114
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 2.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים