מאיר דרזדנר - פעילותי בפלמ"ח
מאיר דרזדנר
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבויים
שם המראיין/נת:
1/ 8/ 1988
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אזור הגליל העליון בתש"ח, אימונים, ה"שבת השחורה", ההגנה על צפת במלחמת העצמאות, החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, הכרזת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, הכשרות מגוייסות, המחלקה הערבית של הפלמ"ח, המערכה בעמק הירדן, הפשיטה על הכפר סעסע, מאבק בבריטים, מלחמת העצמאות, נבי יושע, סיירות, פירוק הפלמ"ח, פלמ"ח, פריצת "דרך בורמה", פרשת האונייה "אלטלנה", פרשת הפעולה בגשר החצבאני, קורסי מפקדים, קורסי מפקדים בג'וערה, קרב מלכיה, קרבות לוד-רמלה
נושא:
1944-1950
תקופת העדות:
חטיבה: עדויות לוחמים
מיכל:
תיק: 28
:תוכן העדות
פלמ"ח, הכשרה מגויסת, קורסים, פלוגה י"א, כ"ט בנובמבר, "השבת השחורה", סיירות, מחלקה ערבית. מלחמת העצמאות: גשר בנות יעקב, גשר הליטאני, גשר החצבני, גשר הבניאס, דגניה, דרך בורמה, מבצע יורם, מבצע יפתח, משטרת הר כנען, הפשיטה על הכפר סעסע, כיבוש עין זיתון, קרבות לטרון, קרבות נבי יושע, כיבוש צפת, כיבוש הכפר דיר-איוב, מבצע דני, כיבוש הכפר אל-בורג', פרשת האונייה אלטלנה, פירוק הפלמ"ח.
76
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 2.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים