איזה דפני-שדה - סיפור חיים
איזה דפני-שדה
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבויים
שם המראיין/נת:
1/ 4/ 1991
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
ארגון ה"הגנה", בחורות לוחמות בפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח, ה"מרד הערבי", ה"נודדת", האיום הגרמני על ארץ ישראל במלחמת העולם השנייה, המחלקה הגרמנית, המחלקה הערבית של הפלמ"ח, הקמת הפלמ"ח, התנדבות לצבא הבריטי, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, יצחק שדה, מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, מחלקות מיוחדות של הפלמ"ח, מטה הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, מפקדים, נוטרות, נשים בפלמ"ח, פיקוד בפלמ"ח, פירוק הפלמ"ח, פלמ"ח, פרשת סירת הכ"ג, קורסי מפקדים, ראשית הפלמ"ח, רוח הפלמ"ח, תקופת "חומה ומגדל"
נושא:
1890-1952
תקופת העדות:
חטיבה: עדויות לוחמים
מיכל:
תיק: 139
:תוכן העדות
דברים על אביה, יצחק שדה: ילדות, גדוד העבודה, מחצבות, משפחה, מאורעות 1936, הקמת "הנודדת", ימי חניתה, כ"ג יורדי הסירה. הקמת הפלמ"ח, ההתנדבות לצבא הבריטי, המחלקות המיוחדות של הפלמ"ח. סיפורה של איזה: השרות בפלמ"ח בפלוגה ב'. יצחק שדה במלחמת העצמאות. יצחק שדה לאחר שחרורו מצה"ל. תקופת חוליו ופטירתו בשנת 1952.
100
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 2.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים