ראיון עם נחום כרמלי
נחום כרמלי
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבויים
שם המראיין/נת:
1/ 4/ 1988
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אוניות מעפילים, אזור הגליל העליון בתש"ח, גיוס לפלמ"ח, ההגנה על צפת במלחמת העצמאות, הורדת מעפילים, המוסד לעלייה ב', העפלה, הפלמ"ח באירופה, התנדבות לצבא הבריטי, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, מודיעין, מלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות, עבודת המודיעין במלחמת העצמאות, עלייה ב', פלמ"ח, פעילות ארגון ה"הגנה" באירופה, צבא בריטי, שבויים
נושא:
1940-1950
תקופת העדות:
חטיבה: עדויות לוחמים
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
תנועת "המחנות העולים"; התנדבות לפלמ"ח; התנדבות לצבא הבריטי; שיתוף פעולה עם הבריטים; העפלה; פעילות במסגרת המוסד לעלייה ב'; מלחמת העצמאות: לטרון, מודיעין, מטוסים, מבצע "דני", צפת, שילתא, אל-בורג'; שבויים.
35
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים