ראיון עם אבינעם חדש
אבינעם חדש
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבויים
שם המראיין/נת:
1/ 8/ 1986
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אזור הגליל העליון בתש"ח, ביזה, גיוס לפלמ"ח, הדרכה, הכשרות מגוייסות, מלחמת העצמאות, פיקוד בפלמ"ח, פליטים ערבים, פלמ"ח, קורסי מפקדים, שבויים, שלל, ה"סזון"
נושא:
1945-1949
תקופת העדות:
חטיבה: עדויות לוחמים
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
התנדבות לפלמ"ח; הכשרה מגוייסת; הסזון;, מלחמת העצמאות: עין זיתים; צפת; שבויים; שלל; מבצע "חורב", הגדוד העשירי של חטיבת הראל.
34
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים