שרות בארגון ה'הגנה', בחי"ש ובפלמ"ח - בנימין צור
בנימין צור
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבוים
שם המראיין/נת:
4/ 1/ 1991
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אימון צבאי, אימונים, ארגון ה"הגנה", גיוס לפלמ"ח, ה"מרד הערבי", ה"נודדת", ה"סזון", הדרכה, חיל השדה (החי"ש), כפר הנוער בן-שמן, מאורעות 1929-תרפ"ט, מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, מלחמת העצמאות, פלמ"ח, קורסי מפקדים, קורסי מפקדים בג'וערה, קורסים מקצועיים, תנועת "הנוער העובד", תנועת ה"צופים", תקופת "חומה ומגדל"
נושא:
1925-1950
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
ילדות בפולין, עלייה לארץ ישראל, הנוער העובד, הצופים; גיוס לארגון ה'הגנה': מאורעות 1929 בירושלים, קורס איתות, שיטות איתות, מדריך איתות, קורס מפקדי מחלקות; מאורעות 1936: מפקד בן-שמן, הקמת החי"ש. גיוס לפלמ"ח: עבודה ואימונים, משמר העמק, פלוגה א', קורס מפקדי פלוגות. מדריך ראשי בתל-אביב, חיל משמר [חי"מ], הפורשים. מלחמת העצמאות: חטיבת אלכסנדרוני, אזור ג'לג'וליה-קלקיליה, משולש קטן, בחוף הכרמל. שחרור והקמת חברת תיירות.
48
:מספר העמודים
ארכיון בית הפלמ"ח, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים