אורי גפן - עדות אישית
אורי גפן
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבוים
שם המראיין/נת:
1/ 5/ 1988
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
גח"ל - גיוס חוץ לארץ, גיוס חוץ לארץ - גח"ל, גיוס לפלמ"ח, חטיבות הפלמ"ח, טוהר הנשק, מלחמת העצמאות, פלמ"ח
נושא:
1948-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
פלמ"ח, חטיבת יפתח, אל-בורג', ביר מעיין, בית חנון, גח"ל, התיישבות לאחר 1948, טוהר הנשק, מלחמת העצמאות; מבצע יואב, מבצע יפתח, כיבוש לוג, קרבות לטרון, הפשיטה על סעסע, קרבות עשרת הימים, קרב שילתא. אישים מוזכרים: יגאל אלון, בנימין גפנר, גרשון, אברהם הלר.
74
:מספר העמודים
ארכיון בית הפלמ"ח, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים