ציפי דגן - ראיון אישי
ציפי דגן
שם המעיד/ה:
איזה דפני
שם המראיין/נת:
1/ 12/ 1995
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
"מצדה על הכרמל" (תכנית הצפון), ארגון ה"הגנה", בחורות לוחמות בפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח, הפלמ"ח במאבק בבריטים, מכון איילון, מלחמת העולם השנייה, מלחמת העצמאות, מפעלי תע"ש במחתרת, ניצולי שואה, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, שואה
נושא:
1940-1950
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
ארגון ה"הגנה", הכשרה חקלאית, הכשרה מגויסת, התיישבות, מלחמת העצמאות; מלחמת העולם השנייה, מאבק בבריטים, שיירות, שואה, "השבת השחורה", שבי ציון; תכנית "הכרמל", תע'ש,
154
:מספר העמודים
ארכיון בית הפלמ"ח, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים