ראיון עם יפה ואשר גלעד
יפה גלעד, אשר גלעד
שם המעיד/ה:
ציפי דגן
שם המראיין/נת:
1/ 7/ 1997
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אבטחת קו המים בנגב, ארגון ה"הגנה", גיוס לפלמ"ח, העפלה יבשתית, הכשרות מגוייסות, מלחמת העצמאות, פלמ"ח, קו המים בנגב
נושא:
1942-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
קיבוץ אושה, ארגון ה"הגנה", פלמ"ח, הכשרה מגוייסת. העפלה דרך היבשה, התיישבות ביטחונית, חטיבת הנגב, מלחמת העצמאות: קו המים בנגב, הפלישה המצרית, מבצע עובדה.
122
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים