דני אגמון - ראיון אישי
דני אגמון
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבוים
שם המראיין/נת:
1/ 1991
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אוניית המעפילים "חנה סנש", גיוס לפלמ"ח, ה"מרד הערבי", המחלקה הערבית של הפלמ"ח, מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, מודיעין, מחלקות מיוחדות של הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת קדש, מלחמת ששת הימים, מסעות, מסתערבים בסוריה ולבנון, סיור צבאי, סיירות, עבודת המודיעין במלחמת העצמאות, ערביי ארץ ישראל, קורסי מפקדים, קורסים מקצועיים, תיקי כפרים, מלחמת לבנון הראשונה
נושא:
1924-2000
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
ילדות בעין-חרוד; מאורעות 1936-1939; שירות בפלמ"ח ברמת יוחנן; קורס מפקדי כיתות סיירים; הורדת המעפילים מהאונייה "חנה סנש"; קורס מוכתרים; מפקד המחלקה הערבית; חיסול ערבים על ידי מסתערבים; כיבוש חיפה; קרבות "עשרת הימים"; מבצע חורב; חזרה לעין חרוד - הפילוג; מעבר לחפצי-בה; עוזר ליגאל אלון; מלחמת ששת הימים; מלחמת יום הכיפורים; בצבא קבע; מלחמת לבנון;
379
:מספר העמודים
ארכיון בית הפלמ"ח, דיסק מספר 2.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים