זלמן פרח - עדות אישית
זלמן פרח
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבוים
שם המראיין/נת:
1/ 3/ 1987
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אוניית המעפילים "אנצו סירני", אוניית המעפילים "דלין", אוניית המעפילים "כתריאל יפה", אוניית המעפילים "עצמאות", גיוס לפלמ"ח, הורדת מעפילים, הכרזת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, העפלה, כ"ג יורדי הסירה, מחנה המעצר עתלית, מחנות המעצר בקפריסין, מלחמת העצמאות, ספינות הגירוש, עלייה ב', פירוק הפלמ"ח, פלי"ם - הפלוגה הימית של הפלמ"ח, פלמ"ח, פרשת סירת הכ"ג, תנועת המרי העברי
נושא:
1941-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
התנדבות לפלמ"ח; פלישה לסוריה; העפלה כנשק במאבק נגד הבריטים; אניות הגירוש; "דלין", "אנצו סרני", "כתריאל יפה", "פאן-יורק". כ"ג יורדי הסירה, כ"ט בנובמבר, מחנות קפריסין, עתלית, פלמ"ח-פירוק, חיל-הים.
34
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 1.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים