חיים ברקאי - ראיון אישי
חיים ברקאי
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבוים
שם המראיין/נת:
1/ 1/ 1988
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
ה"שבת השחורה", הכשרות מגוייסות, התנדבות לצבא הבריטי, חיילים ארץ ישראליים בצבא הבריטי, יישובי הנגב, מאבק בבריטים, מחנה המעצר עתלית, מלחמת העצמאות, פלמ"ח, פעולת הפלמ"ח לפיצוץ תחנת הרדאר על הר הכרמל, צבא בריטי, תנועת המרי העברי
נושא:
1944-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
הכשרה מגויסת; התנדבות לצבא הבריטי; מאבק בבריטים: עתלית; ליל הרכבות; פעולת הפיצוץ של מתקן הראדר על הכרמל; ליל הגשרים; "השבת השחורה"; התיישבות בחלוצה; חטיבת הנגב: מבצע "חורב", מבצע "יואב", משאבי שדה. משוחח על נחמיה שיין ועל יגאל אלון.
57
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 1
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים