מולה כהן - ראיון אישי
מולה [שמואל] כהן
שם המעיד/ה:
עזרא גרינבוים
שם המראיין/נת:
1/ 1/ 1996
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית יגאל אלון
:מקור העדות
אזור הגליל העליון בתש"ח, ה"סזון", החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, הכרזת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, התיישבות בנגב, התיישבות צעירה בגליל, חזית הצפון, לוחמי חירות ישראל - לח"י, מלחמת העצמאות, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון הראשונה, מלחמת ששת הימים, מפקדים, פיקוד בפלמ"ח, פלמ"ח, תנועת המרי העברי, בית יגאל אלון, המשמר האזרחי
נושא:
1941-1985
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
יגאל אלון; אלטלנה; קיבוץ אלונים; בית יגאל אלון; דגניה; תכנית אלון; פלמ"ח: ביריה, התיישבות ביטחונית, סזון, עזיבת הבריטים, כ"ט בנובמבר; מלחמת העצמאות: חטיבת יפתח - מבצע מטאטא, מלכיה, חזית המרכז - כפר אל-בורג', מבצע יורם, מבצע דני, לוד, לטרון; חזית הדרום: מבצע יואב, חרבת מחאז, לח"י; מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, הקמת המשמר האזרחי, מלחמת לבנון הראשונה.
264
:מספר העמודים
בית הפלמ"ח, אוסף עדויות, דיסק מספר 1
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים