אסתר קנטור - סיפור חיים
אסתר קנטור
שם המעיד/ה:
צביה כצנלסון
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
"שורות המגינים", אוניות מעפילים, אימון גופני בפלמ"ח, אימון צבאי, אימונים, אלחוטאים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, גיוס לפלמ"ח, הדרכה, המערכת הרפואית במלחמת העצמאות, העפלה, הפלמ"ח באירופה, הפלמ"ח במאבק בבריטים, חובשים צבאיים, חיל רפואה - צה"ל, יוני דואר, ליל הגשרים, מחנות המעצר בקפריסין, מטה הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, פלמ"ח, פצועי הפלמ"ח, פצועי צה"ל, קורס חובשים, קורס ספורט לבנות בפלמ"ח, קורס קשר, קורסי מפקדים בג'וערה, קפריסין, רפואה בפלמ"ח, שיקום פצועי הפלמ"ח
נושא:
1944-1949
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
סיפורה של אסתרקה לצביה כצנלסון על קורותיה בשנות נעוריה: הכשרת שדמה, שנות שרותה בפלמ"ח ועד הקמת המדינה.בחג שבועות שנת 1944 מתגייסת לפלמ"ח עם הכשרת "שדמה". יוצאת להכשרה בגנוסר, שייכת לפלוגה א'. משתתפת בקורסים: יוני דואר, ידיעת הארץ, חובשים, מפקדי כיתות וקורס ריגול. קורס מ"כים בג'וערה עם המפקד יצחק רבין. לליל הגשרים מכינה את יוני הדואר בקיבוץ יגור. לאחר מכן שימשה כקשרית של מטה הפלמ"ח בתל-אביב. לאחר מכן נשלחה לקפריסין להדריך במחנות המעפילים, באימוני שדה. היא שבה ארצה ערב הכרזת המדינה. אסתר נבחרה להקים את בית ההחלמה לפצועים בנס ציונה. הוא נסגר עם פרוק הפלמ"ח. לאחר מכן, הפליגה כאחות באוניות שהעלו את העולים מצפון אפריקה.
10
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים