אסתר קנטור - פעילותה בפלמ"ח
אסתר קנטור
שם המעיד/ה:
צביה כצנלסון. חלק רשימות בעלון מעגן מיכאל ובראיון לאיה גודס.
שם המראיין/נת:
1993
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
"שורות המגינים", אימונים, אלחוטאים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, בית ההחלמה יד לי"ד, גיוס לפלמ"ח, ה"שבת השחורה", הסעד בפלמ"ח, הפלמ"ח במאבק בבריטים, חובשים צבאיים, יחידת החבלה הימית של הפלמ"ח, ליל הגשרים, מאבק בבריטים, מחנות המעצר בקפריסין, מטה הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, עלייה בלתי לגלית מארצות ערב, פלמ"ח, פצועי הפלמ"ח, קורס חובשים, קורסי מפקדים בג'וערה, קפריסין, רפואה בפלמ"ח, שיקום פצועי הפלמ"ח
נושא:
1944-1950
תקופת העדות:
חטיבה:
מיכל:
תיק:
:תוכן העדות
שנותיה של אסתרק'ה בפלמ"ח היו ארוכות ומרתקות כאחד. היא עסקה בתחומים רבים. הפירוט נמצא בעדות, ברשימות ובספרים שונים. תחומי הפעילות העיקריים: גיוס לפלוגה א' בשנת 1944, מעבר קורסים רבים: חובשים, ידיעת הארץ, אלחוט, יוני דואר, קורס מפקדי כיתות בג'וערה. הייתה פעילה בהעברת חומרי נפץ לאנשי יחידת החבלה הימית. יוני הדואר בפעולת ליל הגשרים באכזיב. אירועי "השבת השחורה" ביגור. פעילות חשאית במטה הפלמ"ח לאחר החיפוש במזרע ובריחת המפקדים לאזור תל-אביב. קשרית בתל-אביב, נסיעה לקפריסין לפעילות ב"שורות המגינים", המטרה לגייס אנשים לפעילות ביטחונית. לפני ההכרזה על הקמת המדינה, שבה ארצה והתייצבה בפני שוש ספקטור ב"בית האדום" בתל-אביב. שוש הטילה על אסתר למצוא מקום לטיפול בפצועי הפלמ"ח אשר מספרם הלך וגדל. הבית שנמצא היה בית בק בנס ציונה והוקם בית ה"י"ד - לזכרם של י"ד חללי גשר אכזיב. אסתר הייתה האחות הראשית והמנהלת של הבית. לאחר סיום פעילותה, עברה בתיווך של יגאל אלון לפעול במוסד לעלייה ב' והצטרפה לצוותים אשר הובילו עולים מצפון אפריקה. לאחר מכן נישאה והצטרפה לקיבוץ מעגן מיכאל.
50
:מספר העמודים
העדות נמצאת בתיק האישי של אסתר בארכיון הפלמ"ח.
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים