הסיורים וההכנות לכיבוש כפר קאסם
יעקב רוזנס
שם המעיד/ה:
עדות עצמית
שם המראיין/נת:
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
חטיבות הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, פירוק הפלמ"ח, פלמ"ח
נושא:
1948-1949
תקופת העדות:
חטיבה: פלמ"ח כללי
מיכל: הגדוד הרביעי
תיק: 2
:תוכן העדות
הסיורים וההכנות לכיבוש כפר קאסם. המבצע שבוטל והפקודה לפירוק גדודי הפלמ"ח.
2
:מספר העמודים
חלק מפרויקט כתיבת ספר הגדוד הרביעי
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים