אסתר נצר - השרות בפלמ"ח ובתע'ש במחתרת
אסתר נצר
שם המעיד/ה:
עדות בפני מדריכי מוזיאון הפלמ"ח
שם המראיין/נת:
2008
:תאריך מתן העדות
ארכיון בית הפלמ"ח
:מקור העדות
אימונים, ארגון ה"הגנה", בחורות לוחמות בפלמ"ח, בטחון לאומי, גיוס לפלמ"ח, הכרזת המדינה, הכשרות מגוייסות, יצחק שדה, מחלקות מיוחדות של הפלמ"ח, מכון איילון, מלחמת העצמאות, מפעלי תע"ש במחתרת, נשים בפלמ"ח, סליקים, פלמ"ח, תנועת "הנוער העובד", תעשייה צבאית
נושא:
1934-1948
תקופת העדות:
חטיבה: תיקים אישיים
מיכל:
תיק: אסתר נצר
:תוכן העדות
אסתר נולדה בתימן ועלתה ארצה בגיל צעיר לתל-אביב ואחר כך עברה המשפחה לחולון. בגיל 16 הצטרפה לנוער העובד והגיעה עם ההכשרה לעין גב בשנת 1943. הכשרת "אחים" הייתה חלק מפלוגה ג'.לאחר שנה בהכשרה עברו חלק ממנה לחפצי בה והצטרפו להכשרת רגבים. עם ההכשרה הזו הצטרפה אסתר לפעילות חשאית של תע'ש במחתרת. הגיעו לגבעת הקיבוצים ליד רחובות ועבדו במכון איילון לייצור תחמושת. בעדות מסופר אודות ההכשרה בעין, בחפצי בה, על האירועים בתע'ש במחתרת. סיפור החיים במחנה העבודה מעל למכון איילון. בין האישים המוזכרים: שלמה [מוקה] טבעוני, שמעון פרס, יצחק נבון, ירוחם משל, יצחק שדה, אלי זמיר, שלמה הלל, אריה פלד, צי'פקה דגן. אסתר גם נדדה למקומות רבים בארץ ישראל: תל-אביב, חולון, עין גב, חפצי בה, גבעת השלושה, נען, מנרה, החותרים, מעגן מיכאל, רגבים, דגניה, מקווה ישראל.
16
:מספר העמודים
:הערות
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים