ארכיון המוצגים
כלי עבודה

תיאור:
1. טוריה רחבה. התקבל מאת: מחסני הסוכנות בצריפין.
2. מכוש גדול. התקבל מאת: מחסני הסוכנות בצריפין.
3. מגפים שחורים של בחור. התקבל מאת: מחסני הסוכנות בצריפין.
4. כובע טמבל בצבע חאקי. התקבל מאת: זהבה זמיר רמת הכובש.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים