הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים
תוכן: חלק א' - אם השער סגור 1945 - לאחר מלחמת העולם השניה הידק השלטון הבריטי את גזרות העליה וההתישבות. השער ננעל בפני שרידי השואה. בהוראת המוסדות הלאומיים פרץ הפלמ"ח למחנה עתלית ושחרר את המעפילים. הרדאר, וספינות גירוש פוצצו וחובלו וביריה, הישוב שהוקם ע"י המחלקה הדתית של הפלמ"ח הפך לסמל של האחיזה בקרקע. הסיסמא שאיחדה את כל הישוב היתה: "נקרע את הספר הלבן!". חלק ב' - רשות הדיבור לחבר תת-מקלע 1945-47. המאבק נגד הבריטים החריף. לאחר ששלטונות המנדט החמירו את פעילותם נגד ההעפלה הורו המוסדות הלאומיים לפלמ"ח להפעיל את נשקו. בלילה אחד פוצצו מסילות הברזל בכל ארץ ישראל. בלילות אחרים חובלו תחנות משטרה ורכב משטרתי ובשיאו של המאבק פוצץ הפלמ"ח 11 גשרים אשר חיברו את ארץ ישראל למדינות השכנות. השלטון הבריטי הגיב במאסרים המוניים ב"שבת השחורה", והפלמ"ח החל להכין עצמו למלחמת העצמאות.
אורך הסרט: שני חלקים - כל חלק כ-60 דקות
הופק ב - 1990
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי/ת ותסריטאי/ת: מנשה רז
צלם/ת: יעקב ספורטה
עורך/ת: ורד טנדלר
תוכן: חלק א' - אם השער סגור 1945 - לאחר מלחמת העולם השניה הידק השלטון הבריטי את גזרות העליה וההתישבות. השער ננעל בפני שרידי השואה. בהוראת המוסדות הלאומיים פרץ הפלמ"ח למחנה עתלית ושחרר את המעפילים. הרדאר, וספינות גירוש פוצצו וחובלו וביריה, הישוב שהוקם ע"י המחלקה הדתית של הפלמ"ח הפך לסמל של האחיזה בקרקע. הסיסמא שאיחדה את כל הישוב היתה: "נקרע את הספר הלבן!". חלק ב' - רשות הדיבור לחבר תת-מקלע 1945-47. המאבק נגד הבריטים החריף. לאחר ששלטונות המנדט החמירו את פעילותם נגד ההעפלה הורו המוסדות הלאומיים לפלמ"ח להפעיל את נשקו. בלילה אחד פוצצו מסילות הברזל בכל ארץ ישראל. בלילות אחרים חובלו תחנות משטרה ורכב משטרתי ובשיאו של המאבק פוצץ הפלמ"ח 11 גשרים אשר חיברו את ארץ ישראל למדינות השכנות. השלטון הבריטי הגיב במאסרים המוניים ב"שבת השחורה", והפלמ"ח החל להכין עצמו למלחמת העצמאות.
אורך הסרט: שני חלקים - כל חלק כ-60 דקות
הופק ב - 1990
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי ותסריטאי: מנשה רז
צלם: יעקב ספורטה
עורך: ורד טנדלר

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים