בין גבולות בהרים
תוכן: חוליית הפלמ"ח, שבסיסה באילת-השחר, עסקה בהברחת עולים דרך גבולות הצפון מחורף 1943 ועד סוף 1945. שליחי ה"הגנה" בבירות ודמשק ארגנו את העולים ושלחו אותם במכוניות של הצבא הבריטי או במוניות למקומות מוסכמים מראש. אנשי החוליה היו חוצים את הגבולות באישון לילה לקבל את העולים. ההליכה של מספר שעות היתה קשה מאוד לעולים, שהיו ביניהם גם זקנים וגם ילדים. תמיד היה חשש שהשיירה תיתקל במשמר הסורי או הלבנוני או במבריחים. ואכן, מספר שיירות נתפסו. העברת המעפילים לישובים שקלטו אותם היתה כרוכה בהתחמקות מהאנגלים שמשלו בארץ. למרות זאת, העליה לא פסקה.
אורך הסרט: 29 דקות
הופק ב - 1997
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי/ת ותסריטאי/ת: דוד פישר
צלם/ת: קלאודיו שטיינברג
עורך/ת: בועז ליאון
תוכן: חוליית הפלמ"ח, שבסיסה באילת-השחר, עסקה בהברחת עולים דרך גבולות הצפון מחורף 1943 ועד סוף 1945. שליחי ה"הגנה" בבירות ודמשק ארגנו את העולים ושלחו אותם במכוניות של הצבא הבריטי או במוניות למקומות מוסכמים מראש. אנשי החוליה היו חוצים את הגבולות באישון לילה לקבל את העולים. ההליכה של מספר שעות היתה קשה מאוד לעולים, שהיו ביניהם גם זקנים וגם ילדים. תמיד היה חשש שהשיירה תיתקל במשמר הסורי או הלבנוני או במבריחים. ואכן, מספר שיירות נתפסו. העברת המעפילים לישובים שקלטו אותם היתה כרוכה בהתחמקות מהאנגלים שמשלו בארץ. למרות זאת, העליה לא פסקה.
אורך הסרט: 29 דקות
הופק ב - 1997
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי ותסריטאי: דוד פישר
צלם: קלאודיו שטיינברג
עורך: בועז ליאון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים