משם - לכאן
תוכן: ספורם של אנשי הגח"ל (גיוס חוץ לארץ) - אלפי עולים צעירים, שרידי השואה, שהגיעו ממחנות העקורים באירופה - שם אומנו ע"י שליחי ההגנה והפלמ"ח - כדי להשתתף במלחמת העצמאות. רבים מהם התגייסו לפלמ"ח והשתתפו בקרבות בכל רחבי הארץ. כ-400 מהם נפלו במערכה. בודדים, ללא משפחות, ללא שפה, לחמו למען מולדת, אותה למדו להכיר בדרך הדמים.
אורך הסרט: 32 דקות
הופק ב - 1996
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי/ת ותסריטאי/ת: לאה ביירך
צלם/ת: אריה פלדי
עורך/ת: בועז ליאון
תוכן: ספורם של אנשי הגח"ל (גיוס חוץ לארץ) - אלפי עולים צעירים, שרידי השואה, שהגיעו ממחנות העקורים באירופה - שם אומנו ע"י שליחי ההגנה והפלמ"ח - כדי להשתתף במלחמת העצמאות. רבים מהם התגייסו לפלמ"ח והשתתפו בקרבות בכל רחבי הארץ. כ-400 מהם נפלו במערכה. בודדים, ללא משפחות, ללא שפה, לחמו למען מולדת, אותה למדו להכיר בדרך הדמים.
אורך הסרט: 32 דקות
הופק ב - 1996
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי ותסריטאי: לאה ביירך
צלם: אריה פלדי
עורך: בועז ליאון

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים