גשר בים
תוכן: חלק א' - לי כל גל. סרט תעודי זה מתאר את הקמת הפלוגה הימית של הפלמ"ח. משנת 1942 הונהג בפלמ"ח אימון ימי. כתוצאה מכך קמה ב-1943 המחלקה הימית של הפלמ"ח. אשר הביאה באביב 1945 להקמת הפלוגה הימית של הפלמ"ח - הפלי"ם. נערכו קורסים בנושאים ימיים והוקמה גם חולית החבלה הימית בפקוד יוחאי בן-נון. כל הפעילות הזאת, שנעשתה בהתנדבות ובמימון המוסד לעליה ב', נועדה לסייע בהעלאת פליטי השואה כמעפילים בלתי ליגאליים לארץ ישראל. בסרט מובאות עדויות ממקור ראשון מפי אנשי פלי"ם, "גדעונים" - אלחוטאים מהפלמ"ח, אנשי הקהילות היהודיות ומעפילים על פרישת רשת ההעפלה ברחבי אירופה וצפון אפריקה ויצירת גשר בים ל-64 אוניות מעפילים, שהובאו בדרך זו אל חופי הארץ בשנים 1945-1948. חלק ב' - לחיי הספינות. סרט זה מתאר את חלקו של הפלי"ם בהעפלת עשרות אלפי פליטי השואה לחופי הארץ, תוך כדי מאבק רצוף בצי הבריטי. בין השאר מובאים בסרט: "פרשת לה ספציה", הגרוש לקפריסין והכשרת המעפילים שם לפעילות צבאית, פעולות החבלה באניות הגרוש הבריטיות ע"י חולית החבלה הימית, ספור "אקסודוס" - "יציאת אירופה תש"ז", וספור הברחת נשק בדרך הים. הפלי"ם פעל עד להקמת חיל-הים, שרבים ממפקדיו הראשונים היו אנשי פלי"ם.
אורך הסרט: שני חלקים - כל חלק כ-60 דקות
הופק ב - 1994
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי/ת ותסריטאי/ת: מנשה רז
צלם/ת: יחיאל נאמן
עורך/ת: יורם שרתוק
תוכן: חלק א' - לי כל גל. סרט תעודי זה מתאר את הקמת הפלוגה הימית של הפלמ"ח. משנת 1942 הונהג בפלמ"ח אימון ימי. כתוצאה מכך קמה ב-1943 המחלקה הימית של הפלמ"ח. אשר הביאה באביב 1945 להקמת הפלוגה הימית של הפלמ"ח - הפלי"ם. נערכו קורסים בנושאים ימיים והוקמה גם חולית החבלה הימית בפקוד יוחאי בן-נון. כל הפעילות הזאת, שנעשתה בהתנדבות ובמימון המוסד לעליה ב', נועדה לסייע בהעלאת פליטי השואה כמעפילים בלתי ליגאליים לארץ ישראל. בסרט מובאות עדויות ממקור ראשון מפי אנשי פלי"ם, "גדעונים" - אלחוטאים מהפלמ"ח, אנשי הקהילות היהודיות ומעפילים על פרישת רשת ההעפלה ברחבי אירופה וצפון אפריקה ויצירת גשר בים ל-64 אוניות מעפילים, שהובאו בדרך זו אל חופי הארץ בשנים 1945-1948. חלק ב' - לחיי הספינות. סרט זה מתאר את חלקו של הפלי"ם בהעפלת עשרות אלפי פליטי השואה לחופי הארץ, תוך כדי מאבק רצוף בצי הבריטי. בין השאר מובאים בסרט: "פרשת לה ספציה", הגרוש לקפריסין והכשרת המעפילים שם לפעילות צבאית, פעולות החבלה באניות הגרוש הבריטיות ע"י חולית החבלה הימית, ספור "אקסודוס" - "יציאת אירופה תש"ז", וספור הברחת נשק בדרך הים. הפלי"ם פעל עד להקמת חיל-הים, שרבים ממפקדיו הראשונים היו אנשי פלי"ם.
אורך הסרט: שני חלקים - כל חלק כ-60 דקות
הופק ב - 1994
מפיקים: חיים חפר, דנה כוגן
במאי ותסריטאי: מנשה רז
צלם: יחיאל נאמן
עורך: יורם שרתוק

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים