השיבולת והחרב
תוכן: כ- 60 שנה חלפו מאז נוסד הפלמ"ח. החברה החילונית בישראל שינתה את פניה. האידיאליזם והפטריוטיזם התמימים והטוטאליים שעל בסיסם נבנתה הזהות הישראלית ואותם ייצגו יותר מכל חברי הפלמ"ח הלכו ונחלשו והוחלפו בערכים אחרים. האם נעלמו לגמרי עקבותיו של דור הפלמ"ח או שטיבו, ערכיו ואיכויותיו נטבעו עמוק במהותה של מדינת ישראל? האם היו אלה ארגון ותרבות יפים רק לשעתם, או שהאתוס שהצמיח נכון ונדרש גם היום? הסרט הולך בעקבות שאלות אלה ומפגיש את הצופה עם דמויות ההווה והעבר - אנשי הפלמ"ח, בניהם ונכדיהם, המשמשים כאן כראי לחברה הישראלית כולה. האם יש זיקה והמשכיות, ואם כן מה טיבם? הסרט הוא מעין חקירה של המושגים והערכים אשר נגזרים ממורשת הפלמ"ח. הסרט הוא מעין חקירה של המושגים והערכים אשר נגזרים ממורשת הפלמ"ח. האם נעלמו לגמרי עקבותיו של דור הפלמ"ח או שטיבו, ערכיו ואיכויותיו נטבעו עמוק במהותה של מדינת ישראל? האם היו אלה ארגון ותרבות היפים רק לשעתם? הסרט מפגיש את הצופה עם דמויות ההווה והעבר - אנשי הפלמ"ח, בניהם ונכדיהם המשמשים כאן ראי לחברה הישראלית כולה.
אורך הסרט: 56:31 דקות
הופק ב - 2007
מפיקים: חיים חפר
במאי/ת ותסריטאי/ת: חיים יבין
צלם/ת: אורי אקרמן
תוכן: כ- 60 שנה חלפו מאז נוסד הפלמ"ח. החברה החילונית בישראל שינתה את פניה. האידיאליזם והפטריוטיזם התמימים והטוטאליים שעל בסיסם נבנתה הזהות הישראלית ואותם ייצגו יותר מכל חברי הפלמ"ח הלכו ונחלשו והוחלפו בערכים אחרים. האם נעלמו לגמרי עקבותיו של דור הפלמ"ח או שטיבו, ערכיו ואיכויותיו נטבעו עמוק במהותה של מדינת ישראל? האם היו אלה ארגון ותרבות יפים רק לשעתם, או שהאתוס שהצמיח נכון ונדרש גם היום? הסרט הולך בעקבות שאלות אלה ומפגיש את הצופה עם דמויות ההווה והעבר - אנשי הפלמ"ח, בניהם ונכדיהם, המשמשים כאן כראי לחברה הישראלית כולה. האם יש זיקה והמשכיות, ואם כן מה טיבם? הסרט הוא מעין חקירה של המושגים והערכים אשר נגזרים ממורשת הפלמ"ח. הסרט הוא מעין חקירה של המושגים והערכים אשר נגזרים ממורשת הפלמ"ח. האם נעלמו לגמרי עקבותיו של דור הפלמ"ח או שטיבו, ערכיו ואיכויותיו נטבעו עמוק במהותה של מדינת ישראל? האם היו אלה ארגון ותרבות היפים רק לשעתם? הסרט מפגיש את הצופה עם דמויות ההווה והעבר - אנשי הפלמ"ח, בניהם ונכדיהם המשמשים כאן ראי לחברה הישראלית כולה.
אורך הסרט: 56:31 דקות
הופק ב - 2007
מפיקים: חיים חפר
במאי ותסריטאי: חיים יבין
צלם: אורי אקרמן

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים