שמואל (אולי) גבעון, 1923-2008

מס' קלטת: 2.52
תוכן: קורות חייו ופעלו של אולי גבעון, מאנשי המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח. סיפור חייו בפלמ"ח ולאחריו. חברים המספרים עליו. תמונות רבות מחייו כאב וכסב.
אורך הסרט: 20 דקות
הופק ב - 2008
מפיקים: המשפחה וחברים, עין-הוד
תוכן: קורות חייו ופעלו של אולי גבעון, מאנשי המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח. סיפור חייו בפלמ"ח ולאחריו. חברים המספרים עליו. תמונות רבות מחייו כאב וכסב.
אורך הסרט: 20 דקות
הופק ב - 2008
מפיקים: המשפחה וחברים, עין-הוד

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים