שמעון אבידן - האיש שלא רצה להיות סמל
תוכן: פרשת חייו של שמעון אבידן משקפת פרק חשוב בתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל ובהקמת מדינת ישראל. אבידן היה לוחם מחתרת קומוניסט בגרמניה, שומר שדות בארץ ישראל, נוטר במשטרת המנדט הבריטי, לוחם ומפקד בפלוגות הלילה שהקים אורד וינגייט, מראשוני הפלמ"ח ומפקד "המחלקה הגרמנית", מפקד פעולות הנקם בנאצים באירופה ומפקדה הראשון של חטיבת "גבעתי" במלחמת העצמאות. חבר קבוץ עין השופט, פעיל במסגרת הקבוץ הארצי, איש עניו, ישר דרך, חבר ומפקד שהיה מופת לחבריו. בין המשתתפים: דפנה - בתו, אלון - נכדו. חבריו למחלקה הגרמנית: אולי גבעון וחיים מילר. אנשי חטיבת גבעתי: רפאל ורדי ויעקב ניצן.
אורך הסרט: 46 דקות
הופק ב - 2008
מפיקים: חיים חפר, נוגה טירקל
במאי/ת ותסריטאי/ת: נתן ליפשיץ
צלם/ת: אלון ברנשטיין
תוכן: פרשת חייו של שמעון אבידן משקפת פרק חשוב בתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל ובהקמת מדינת ישראל. אבידן היה לוחם מחתרת קומוניסט בגרמניה, שומר שדות בארץ ישראל, נוטר במשטרת המנדט הבריטי, לוחם ומפקד בפלוגות הלילה שהקים אורד וינגייט, מראשוני הפלמ"ח ומפקד "המחלקה הגרמנית", מפקד פעולות הנקם בנאצים באירופה ומפקדה הראשון של חטיבת "גבעתי" במלחמת העצמאות. חבר קבוץ עין השופט, פעיל במסגרת הקבוץ הארצי, איש עניו, ישר דרך, חבר ומפקד שהיה מופת לחבריו. בין המשתתפים: דפנה - בתו, אלון - נכדו. חבריו למחלקה הגרמנית: אולי גבעון וחיים מילר. אנשי חטיבת גבעתי: רפאל ורדי ויעקב ניצן.
אורך הסרט: 46 דקות
הופק ב - 2008
מפיקים: חיים חפר, נוגה טירקל
במאי ותסריטאי: נתן ליפשיץ
צלם: אלון ברנשטיין

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים