הפלמ"ח - צבא עמלים

מס' קלטת: 1.21
תוכן: בשנת 1942 הפסיקו הבריטים את תמיכתם בפלמ"ח וקיומו ניצל הודות לתנועות הקיבוציות, שהסכימו לארח את פלוגותיו על בסיס של עבודה ואימונים. בני נוער בודדים, וכן הכשרות מגויסות של תנועות הנוער, רובם גרו במחנות אוהלים, התנדבו לעבוד בכל עבודה קשה, התאמנו והכינו את עצמם להיות הכוח הלוחם בחזית מלחמת העצמאות. הסרט מספר באמצעות חוויות אישיות של משתתפיו על תכנית ה"עבודה ואימונים", שהשפיעה גם על ההווי החברתי והמרקם האנושי בפלמ"ח. הסרט בודק את נושא העבודה, שהיא גם יצירה, כערך וכדרך חיים.
אורך הסרט: שעה
הופק ב - 2009
מפיקים: חיים חפר - נגה טירקל - אהלי פלמ"ח
במאי/ת ותסריטאי/ת: אורי רוזנווקס
תוכן: בשנת 1942 הפסיקו הבריטים את תמיכתם בפלמ"ח וקיומו ניצל הודות לתנועות הקיבוציות, שהסכימו לארח את פלוגותיו על בסיס של עבודה ואימונים. בני נוער בודדים, וכן הכשרות מגויסות של תנועות הנוער, רובם גרו במחנות אוהלים, התנדבו לעבוד בכל עבודה קשה, התאמנו והכינו את עצמם להיות הכוח הלוחם בחזית מלחמת העצמאות. הסרט מספר באמצעות חוויות אישיות של משתתפיו על תכנית ה"עבודה ואימונים", שהשפיעה גם על ההווי החברתי והמרקם האנושי בפלמ"ח. הסרט בודק את נושא העבודה, שהיא גם יצירה, כערך וכדרך חיים.
אורך הסרט: שעה
הופק ב - 2009
מפיקים: חיים חפר - נגה טירקל - אהלי פלמ"ח
במאי ותסריטאי: אורי רוזנווקס

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים