תמונות סצ'י
פרשת לה-ספציה

אלבום: החבורה
תאור התמונה:
שביתת הרעב של מעפילי "דב הוז" בנמל לה-ספציה
מס' עמוד באלבום: 69
מס' תמונה: 5782
נתקבל מ: ארכיון ההגנה
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים