תמונות סצ'י
פרשת "לה-ספציה"

אלבום: פלי"ם ספינות המעפילים א
תאור התמונה:
שלט שקבעה עירית לה ספציה לזכר האירוע במלאת לו 50 שנה
מס' עמוד באלבום: 27
מס' תמונה: 8716
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים