חטיבת יפתח - הגדוד הראשון - הכשרות - פלוגה א - 4
תאור התמונה:
חטיבת יפתח - הגדוד הראשון: הכשרת גבע, הכשרת גניגר והכדוריסטים האליפים. ילדי הזקונים של הפלמח

מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים