> תנועת המרי > פעולות הפלמ"ח במסגרת 'תנועת המרי העברי'
> מאבק בבריטים > תנועת המרי > פעולות הפלמ"ח במסגרת 'תנועת המרי העברי'

"מבצע מרכולת" - ליל הגשרים
תקציר

בלילה שבין ה-16 ל-17 ביוני 1946 חיבל הפלמ"ח בגשרים שחיברו את ארץ-ישראל עם הארצות השכנות - המבצע הגדול והמקיף בכל מבצעי 'תנועת המרי העברי'. שם הקוד לפעולה: "מבצע מרכולת".

בלילה שבין ה-16 ל- 17 ביוני 1946 חיבל הפלמ"ח בגשרים שחיברו את ארץ-ישראל עם הארצות השכנות - המבצע הגדול והמקיף בכל מבצעי 'תנועת המרי העברי'. שם הקוד לפעולה: "מבצע מרכולת".
במסגרת "מבצע מרכולת" נהרסו או חובלו באורח קשה, בתשע פשיטות, עשרה מתוך אחד-עשר הגשרים שהותקפו. בשלוש מהפשיטות התגלה הכוח בטרם עת, והנחת המטענים נעשתה תחת אש (גשרי אכזיב, גשר אלנבי וגשרי עזה). בארבע פשיטות בוצעה הפעולה מבלי שהכוח התגלה (גשר מטולה צפון-מערב, גשר שייח' חוסיין, גשר בנות-יעקב וגשר דאמיה). שני גשרים לא היו תחת שמירה (גשר מטולה צפון-מזרח וגשר ירמוך). מכל הפעולות נכשלה רק פשיטה אחת - בגשרי נחל אכזיב. בפעולה זו היו לפלמ"ח 14 הרוגים ו-5 פצועים. ביתר הפעולות לא היו נפגעים.
במקביל לפיצוץ הגשרים בוצעו באותו לילה כ- 50 פעולות הטעייה ומארבים ברחבי הארץ. פעולות ההסחה נועדו לרתק ולבלבל את הכוחות הבריטים באשר ליעדים הצבאיים העיקריים של המבצע, ולהקל על "היבלעותם" של המבצעים, לוחמי הפלמ"ח, בקרב האוכלוסיה האזרחית, לאחר פיצוץ הגשרים. בפעולות 'ליל הגשרים' נטלו חלק מאות מלוחמי הפלמ"ח, מארבעה הגדודים של היחידה.
במסגרת תגובת 'תנועת המרי העברי' למדיניות בריטניה, פשט כוח של לח"י למחרת 'ליל הגשרים' על בתי המלאכה של הרכבת בחיפה. בעקבות התקפות אלה קיימו הבריטים חיפושים מקיפים ביישובים היהודים הסמוכים למקומות הפעולה. כעבור ימים אחדים, ב- 29 ביוני 1946, נערך מבצע עונשין גדול - "מבצע אגאתה" ("השבת השחורה"). המבצע נועד ללכוד את לוחמי הפלמ"ח, לאסור את הפיקוד הבכיר של ה'הגנה' ולעצור את ראשי מוסדות היישוב. בעקבות "השבת השחורה" הושעו פעולות 'תנועת המרי', וכך היה 'ליל הגשרים' המבצע הצבאי האחרון של ה'הגנה' במסגרת זו.

נושאי משנה

ההכנות ל"מבצע מרכולת" (ליל הגשרים)
תוצאות "מבצע מרכולת" (ליל הגשרים)
הלקחים המבצעיים של "מבצע מרכולת" (ליל הגשרים)
תקלות מבצעיות בפעולות "מבצע מרכולת" (ליל הגשרים)
עקרונות יסוד בתפיסה הצבאית בפלמ"ח
ליל הגשרים - רקע ומניעים
מטרות "מבצע מרכולת" (ליל הגשרים)
ליל הגשרים - תגובת הבריטים

מידע נוסף

מושגים מקושרים
מבצע אגאתה - "השבת השחורה"

ספרים מקושרים:
ה"הגנה"
המחלקה הערבית
ליל הגשרים, 16.6.1946
מן "ההגנה" לצבא ההגנה
ספר הפלמ"ח, 2 כרכים
שבע בום - מאמר

סרטים מקושרים:
הפלמ"ח במאבק נגד הבריטים
ליל הגשרים - 2
Information Archive
The Beginning of the Palmach
Struggle against the British
The War of Independence
Dismantling of the Palmach
Palmach and the Settlements
The Palmach's Military Thinking
Units and Organizational Structure
Female Palmach Members
Culture and Folklore
Palmach Contribution and Legacy